Bez složené   Z Á L O H Y   je jakékoliv jednání o prodeji štěněte jen nezávazné a štěně může být a bude
nabízeno a prodáno jinému zájemci.

              Záloha je nevratná, jestliže kupující dodatečně od koupě štěněte ustoupí. 

Záloha je určená na pokrytí nákladů vzniklých  s dalším držením štěněte
a na kompenzaci ztráty či odložení prodejní příležitosti.

            Chovatel si ponechává právo, bez udání důvodu, odmítnout prodej kteréhokoliv štěněte zobrazeného na tomto webu.     Všechna štěňata jsou výhradně s průkazem původu.        Doživotní chovatelský servis je samozřejmostí.

.......................................................................................................................................................................................

Without any deposit are all negotiations about sale of puppy non-binding only
and the puppy can be and will be offered to another buyers.

The deposit is irreversible in case a buyer withdraws of purchase a puppy.

Deposit is considered to cover costs incurred by the keeping a puppy and to compensate for the loss
or postponement of sales opportunities.

 Breeder retains the right, without giving any reason, to refuse the sale of any puppy displayed on this websites.

All puppies are with pedigree only.

Lifelong breeding servise is included of course.